Van de bestuurstafel 7-10-2019

oktober 8, 2019
Voorbereiding BALV (21-10-2019, aanvang 20.00 uur)

De vergadering kent 3 agendapunten.

  1. Opening – aanleiding tot de BALV
  2. Situatie op dit moment
  3. Vraag aan de leden: hoe verder?

Afgesproken is dat Hans Dietvorst de vergadering namens het bestuur zal leiden. De individuele bestuursleden zullen ter vergadering bij punt 3 toelichten wat hun standpunt is naar aanleiding van de ontwikkeling bij dit agendapunt.

Tevens zijn zaken die de voorzitter zou afwerken en die geen vertraging dulden toebedeeld aan de bestuursleden.

Afscheid voorzitter

Dit zal plaatsvinden ná de BALV, onder voorbehoud gepland op 3 November.

Rookbeleid

Wetgeving gaat afdwingen dat straks ook sportparken rookvrij zullen zijn. In de kantine en kleedlokalen mag overigens al niet worden gerookt. Het bestuur gaat in op een voorstel van onze jeugdafdeling om ons rookverbod uit te breiden met een verbod tot roken bij de ingang van de kantine. Binnenkort wordt hier een verbodsbord aangebracht. Op een later tijdstip zullen we – ter verdere inperking van het roken – vaste plekken aan gaan wijzen waar, vooralsnog,  gerookt mag worden.

Uitstel van bepaalde activiteiten van het bestuur tot na de BALV.

Het bestuur heeft besloten om bepaalde activiteiten uit te stellen tot na de BALV. Zo is de op 17 oktober geplande beleidsavond voor geïnteresseerde leden tot nader order uitgesteld. Zo is ook de mutatie-inschrijving bij de KvK even uitgesteld.

Restauratie reclamezuil sportpark.

De bestaande borden worden vervangen en de paal zal tegen verdere corrosie worden behandeld en blauw worden geverfd.

Afsluiting 45+ voetbal.

Op 18 oktober zal de 45+ competitie feestelijk worden afgesloten. Vergunning hiervoor is aangevraagd.

Strenge alcoholcontroles aangekondigd.

Vanuit wetgevende instanties is aangekondigd dat het alcoholbeleid streng zal worden gecontroleerd de komende tijd. Overtredingen worden beboet met een minimum bedrag van 680 Euro.

Gift Huub Beekers stichting voor onze jeugdafdeling

Het bestuur is blij dat Hans Vonk de regie voor invulling hiervan op zich neemt.

Heineken blade op proef

Deze blade is een soort zelftap aan tafel. Afgesproken is dat er een proefperiode wordt ingelast tot ongeveer 1 November  (fustjes leeg). Op dat moment zal evaluatie plaatsvinden van voors en tegens en zal in het bestuur definitief worden besloten tot het al dan niet invoeren van dit product in ons assortiment.

Gesprek met potentiële sponsorcoördinator

Binnenkort vinden oriënterende gesprekken plaats met een beoogd kandidaat.

Gesprek met “aanvaller”voorzitter

De betreffende persoon was direct na vorige zondag op vakantie gegaan. Hij wordt uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur waarna na wederhoor passende maatregelen zullen worden getroffen om herhaling te voorkomen.

Hans Dietvorst

Bestuurslid algemene zaken


Comments

  1. Henk Sweere - oktober 9, 2019 at 2:45 pm

    Keurige samenvatting; mogelijk dat onder punt 1 “voorbereiding BALV” nog vermeld kan worden dat deze BALV dd 21-10-2019 plaats vindt ( voor zover mij bekend )

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *