Van de bestuurstafel 5-2-2019

februari 5, 2019

Taakverdeling bestuursleden

Er is een taakverdeling voor het bestuur opgesteld die komende bestuursvergadering zal worden bekrachtigd en waarmee we meer duidelijkheid kunnen scheppen voor commissies en(ouders van) leden over waar ze moeten zijn met hun vragen / opmerkingen. Na bekrachtiging wordt deze gecommuniceerd in de – helaas weer uitgestelde – commissievergadering; deze is nu gepland einde februari / begin maart.

Maatschappelijke betrokkenheid Virtus

Jantje Beton

Vanaf 25 februari tot en met 9 maart zal worden gecollecteerd door onze verenigingsleden.

We zijn erg blij dat Marian Cullens deze activiteit heeft opgepakt.

10e bedrijventoernooi op 7 juni 2019 met een gouden randje.

De naam hiervan dit jaar: VV Virtus – Kanjerketting Bedrijventoernooi 2019.

Een jeugdlid van onze vereniging uit de JO9-3 heeft een spiercel tumor (in zijn hoofd) en wordt daar momenteel aan behandeld. Hier gaan wij dus geld voor inzamelen!!! We zijn erg blij dat Hans Vonk deze activiteit heeft opgepakt; met de inzet van velen wordt dit een prachtige dag!

E-mail adressen bestuursleden

Er is een aanvang gemaakt om mailadressen op functie in te richten en niet meer op naam. Deze zijn terug te vinden op onze website->Bestuur. Hiermee wordt de basis gelegd om bij wisseling van personen niet steeds  mailadressen te veranderen.

 Sponsoravond

Deze vindt plaats op 14 maart 2019. Deze avond wordt verzorgd bij Virtus, waarbij we in onderhandeling zijn met een speciale gast om zijn entree te maken op deze avond. Het thema van de avond zal er haast zeker voor gaan zorgen dat het een druk bezochte bijeenkomst gaat worden.

Gebruik bestuurskamer.

Het bestuur wil het gebruik van de bestuur/commissiekamer terugbrengen naar waar hij voor bedoeld is: bestuur/commissievergaderingen en kaderoverleggen. Het barpersoneel wordt geïnstrueerd om de sleutel  alleen voor die doeleinden te verstrekken aan leden.

Kantinezaken

Naar aanleiding van én financiële ontwikkeling én het terugdringen van glaswerk buiten (tégen de KNVB regels)  overweegt het bestuur om bierflesjes alléén door de week te verkopen en in het weekeinde over te gaan op alleen verkoop van tapbier, tijdens wedstrijden alleen in plastic glazen. Een minder populaire maatregel die overigens bij onze buurverenigingen al langer is doorgevoerd.

Komende vergadering wordt hier een besluit over genomen.

Onderhoud.

Inmiddels zijn de – gevaarlijke – bomen bij ons speelterreintje gerooid; heeft geleid tot € 600,- aan onvoorzien kosten die onvermijdelijk bleken.

Zaaltrainingen.

Er wordt regelmatig gevraagd of eer in de zaal kan worden getraind bij slecht weer. In de financiële begroting is hier geen geld voor gereserveerd en het bestuur heeft besloten om aanvragen dit seizoen van geval tot geval te beoordelen. Voor komend seizoen wordt een bedrag opgenomen in de begroting, vergezeld gaande van spelregels om hier gebruik van te kunnen maken.

Oud papier bus.

Er is besloten om voor deze buis een rittenboekje in te voeren dat altijd op de bus aanwezig dient te zijn.

Een en ander is noodzakelijk vanuit fiscale overwegingen en om een betere controle te houden op het gebruik van de bus. Deze bus wordt – na toestemming door onze Penningmeester – soms aan leden ter beschikking gesteld voor bijzondere situaties. Bij dit gebruik geldt altijd als voorwaarde dat de bus afgetankt terug komt. Maandelijks wordt een en ander gecontroleerd op goed gebruik door onze penningmeester.

Financieel.

  1. De winstverwachting is momenteel kleiner dan begroting. We zijn kritisch op iedere uitgave.
  2. Het vastgestelde jeugdbudget voor dit seizoen is al meer dan uitgeput door de aanschaf van jeugddoeltjes ter waarde van € 1400,- en de komende scheidsrechter cursus € 700,-.

 Seniorenzaken.

  • De trainer van Virtus 2 in seizoen 2019/2020 is een bekende: Jack van Hulten komt onze gelederen versterken.
  • Het contract met damestrainer Jim Verhaart is verlengd: ook komend seizoen heeft hij de dames onder zijn hoede.

KNVB bijeenkomst “verbetering competitieaanbod voor zowel categorie A als categorie B”

Deze vindt plaats op maandagavond 18 maart bij VV Internos.

Namens Virtus nemen in ieder geval Rien van Venrooij, Hans Dietvorst deel.

Automatiseringsbeleid

Het Automatiseringsbeleid van VV Virtus is vastgesteld. De bijbehorende autorisaties voor Sportlink zullen in het verloop van dit seizoen worden ingesteld ; de betrokkenen worden bij wijzigingen tijdig ingelicht.

Schaduwbestuur, klankbordgroep, jeugdraad?

Al eerder is door Jack van Gils geopperd om misschien een commissie in te richten die het bestuur adviseert over strategische en tactische vraagstukken. De afgelopen 3 jaar heb ik deze rol gespeeld en in de pauze bij de bestuursvergadering kwam uit het niets de vraag van Mark Oskam of het handig zou zijn om een dergelijke groep samen te stellen (hij had zelfs al mensen die mee wilden doen). Iedere hulp is welkom en het bestuur heeft besloten om met een delegatie van de groep in gesprek te gaan met als eerste doelstelling: hoe kan een klankbordgroep/schaduwbestuur het bestuur van de vereniging ondersteunen?

Vooruitblik bestuurlijke onderwerpen januari 2019.

  1. Autorisaties op computers bij Virtus
  2. Aanvraag kantineforfait bij de belastingdienst
  3. Consumptiebeleid vrijwilligers en eventueel werken met clubcards per commissie.
  4. Werving jeugdleden in vooral de jongere leeftijdscategorieën volgend seizoen

Hans Dietvorst

Bestuurslid algemene zaken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *