Van de bestuurstafel 25-3-2019

maart 26, 2019

TV problemen in de kantine opgelost, maar leiden tot extra investering

KPN heeft – na 2 pogingen – de TV problemen in de kantine nu definitief opgelost. In totaal 6 uur is men – in aanwezigheid van vrijwilligers/bestuur – bezig geweest om de zaak in orde te krijgen. Virtus moest als gevolg van deze – moderner uitvoering – van de aansluiting voor modernisering van andere aangesloten randapparatuur een extra (en onvoorziene) uitgave doen van € 1145,-.

Vrijwilligersavond.

Ondanks de wat mindere opkomst was het toch gezellig op deze avond. Als winnaar van de quiz kwam uiteindelijk Jan van den Bosch naar voren. Het bestuur gaat de vrijwilligersregistratie komend seizoen oppakken om wat zuiverder te kunnen uitnodigen.

Sponsorzaken oud papier.

Het bestuur heeft 21 extra sponsors aangetrokken; de facturen worden deze week verstuurd.Hierdoor zijn we verzekerd van jaarlijkse extra inkomsten.

Meerjarenplan onderhoud goedgekeurd.

Jan Luc Matthee heeft een 10 jarenplan onderhoud opgesteld dat is goedgekeurd in het bestuur. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en zorgt voor gegevens van de jaarbegroting van Virtus.

Contributie-inning.

Ondanks dat het best goed gaat met de contributie-inning blijken er nog enkele hardnekkige wanbetalers te bestaan. Het bestuur kijkt in samenwerking met Kok van Wijngaarden hoe we dit kunnen terugdringen.

Inschrijven bij Sponsorkliks.

Ook Virtus gaat zich inschrijven bij sponsorkliks om te bezien of we ook hier de inkomsten kunnen vergroten. Particulieren kunnen dan onder andere hun bol.com bestelling zonder meerkosten via dit platform doen en Virtus krijgt vanuit leveranciers dan een percentage van de opbrengst. Binnenkort meer hierover op deze website.

Veldsluiting einde van dit seizoen.

De volgende data zijn bekend bij onze wedstrijdsecretarissen en nu dus ook bij iedereen van Virtus 😊

  • Veld 1 na 17-6 Regulier onderhoud
  • Veld 4 na 17-6 Regulier onderhoud
  • Veld 2 na 27-5 compleet renovatie.

Financiële zaken.

Aanstaande donderdag is het kascontrolecommissie. Financiën zijn – geconsolideerd –  nog steeds op koers van de begroting. Opbrengsten Jantje Beton worden deze week geïnventariseerd.

Kantinezaken.

Verzekering is ingeschakeld voor verbrande frietpannen. Op 1 juni start en eindigt de Challenge Run Moerdijk in ons clubhuis.

Gebruik sportcomplex op 18 april.

Markland heeft aanvraag gedaan om ons complex te mogen gebruiken op 18 april.  Bestuur past ingezet beleid toe voor gebruik van ons sportcomplex. Contactpersoon in dit geval is Rien van Venrooij.

Forse boete en strenge straf KNVB voor vechtpartij bij 1 van onze jeugdwedstrijden.

De KNVB heeft een speler beboet en geschorst naar aanleiding van een onderzoek naar vermeend wangedrag tijdens een jeugdwedstrijd. Het bestuur heeft besloten om in gesprek te gaan met teambegeleiding om meer duidelijkheid in deze zaak te krijgen. De KNVB boete wordt overigens gevorderd bij betreffende speler.

Uitnodiging ereleden bij onze laatste thuiswedstrijd van Virtus 1.

Tijdens onze laatste wedstrijd van Virtus 1 worden onze 4 ereleden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ze ontvangen een persoonlijke uitnodiging van het bestuur.

Hans Dietvorst

Bestuurslid algemene zaken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *