Van de Bestuurstafel 20 januari 2020

januari 20, 2020

Inmiddels zijn we weer een paar weken verder en wordt het totale plaatje, ook het financiële, van wat er in onze Vereniging Virtus allemaal speelt steeds duidelijker. Een van de zaken waar we op dit moment geen inzicht in hebben maar wel willen verkrijgen is de hoeveelheid verstrekte ‘gratis’ koffie en thee aan vrijwilligers en of andere leden. Een aantal jaar terug werd gewerkt met een muntsysteem, later omgezet naar een pasjessysteem maar dat systeem is met het inzetten van een koffieautomaat in de bestuurskamer weer verdwenen. Om dit terug op te kunnen pakken en mee te kunnen nemen in de begroting van het nieuwe seizoen, waarin we feitelijk het pasjessysteem weer terug zouden willen introduceren, hebben we de impopulaire maatregel genomen om tot aan de ALV van medio februari enkel nog gratis koffie en thee in de kantine te voorzien indien:

  • Het ten behoeve is van een verenigingsactiviteit of vergadering. Let op: wedstrijden en trainingen beschouwen we hierbij NIET als een verenigingsactiviteit;
  • Daar waar op dit moment afspraken gelden voor verstrekken van gratis thee of koffie gemaakt door het vorige bestuur blijven deze uiteraard tot het einde van het seizoen gehandhaafd.

Het gaat het Bestuur er duidelijk niet om om extra inkomsten te verwerven, maar we willen wel tussentijds inzichtelijk krijgen waar we rekening mee moeten houden als we dit item van gratis koffie en thee willen faciliteren voor komend seizoen en we willen de komende paar weken gebruiken om te bekijken of we voor de 2 seizoenshelft nog met pasjes of een muntensysteem kunnen gaan werken.

De koffieautomaat in de Bestuurskamer blijft wat ons betreft gewoon in actie, dus degenen die als vrijwilliger behoefte hebben aan koffie of thee kunnen daar gebruik van blijven maken. Het idee is ook opgevat om de kosten voor die koffieautomaat te kunnen afdekken met een (maandelijkse) sponsor.

Overigens ligt het in de bedoeling om aan het einde van het seizoen op een ludieke manier de inzet van onze vrijwilligers, naast de bekende pro-deo avond, nog extra te belonen, we zijn op dit moment bezig daar een geschikte datum + activiteit voor te verzinnen.

Het kantinepersoneel is inmiddels geïnstrueerd, we hopen op eenieders medewerking.

Moeten we de maatregel nog aanvullend toelichten, dan kunt u ons ten allen tijde hierover aanspreken.

Het Bestuur


Comments

  1. Janny Verhoeven - januari 29, 2020 at 9:32 am

    Kan iemand mij uitleggen wat hier nou precies bedoelt word?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *