Van de bestuurstafel 13-6-2019

juni 14, 2019

Virtus speelt komend seizoen met 2 seniorenteams in het damesvoetbal.

Met een fors aantal aanmeldingen gaat Virtus komend seizoen starten met 2 senioren damesteams. Samen met Jim Veraart en de technische commissie heeft het bestuur hier toe besloten.Wij vinden het fantastisch dat deze zo belangrijke loot van onze vereniging, die toch al 50 jaar bestaat, gaat groeien!

Nieuwe kleding voor de meiden JO-17.

Met ingang van komend seizoen wordt deze verouderde kleding vervangen door nieuwe.

Algehele sluiting complex in vakantieperiode.

Het bestuur heeft besloten het complex per 5 juli tot 11 augustus te sluiten. Er kunnen dus in die periode geen activiteiten meer plaats vinden. Een aantal teams willen 11 augustus al starten en het bestuur overlegt nog met de hockeyvereniging of we de eerstkomende twee weken na 11 augustus nog eventueel gebruik kunnen maken van hun accommodatie. Een aanvraag van VV Seolto om in deze stille periode gebruik te mogen maken van ons kunstgrasveld is afgewezen.

Algemene ledenvergadering op 23 augustus 2019.

De Algemene Leden Vergadering is nu definitief gepland op 23 augustus 2019. De uitnodiging hiertoe verschijnt omstreeks 15 juli op onze website. De mogelijkheid om dit ook via direct mailing te doen onderzoeken we nog.

Dianne Snijders stopt als secretaris van Virtus.

Dianne had al eerder aangegeven dat de ontwikkelingen in haar baan mogelijk dusdanig zouden zijn dat ze het secretariaat niet meer naar tevredenheid zou kunnen voeren. Nu duidelijk is geworden welk tijdbeslag haar werk gaat krijgen, heeft ze aangegeven bij de komende ALV te stoppen als secretaris. Ze blijft wel beschikbaar om ad hoc voor Virtus actief te blijven. We vinden het erg jammer maar respecteren haar verstandige besluit.

Bestuursvergaderingen.

Op 1 juli aanstaande vindt de laatste bestuursvergadering plaats en op 12 augustus starten we weer met het nieuwe seizoen. De bestuursvergaderingen vinden voortaan altijd plaats in de oneven weken op maandag, start 20.00 uur.

Afspraken met Bras over verantwoord omgaan met Roundup.

Met Bras is gesproken over de wijze waarop men veld 2 heeft gerenoveerd en het gebrek aan maatregelen dat is gebleken bij het spuiten van veld 2. Ondanks dat men de wettelijke regels heeft gerespecteerd, is afgesproken dat Bras voortaan melding vooraf doet bij Virtus en passende maatregelen treft tegen betreding (waarschuwing, afzetting etc).

Nieuwe tassen en presentatiepakken voor selectie.

Mixtra gaat de complete selectie en staf voorzien van nieuwe presentatiepakken en tassen; we zijn hier erg blij mee.

Invoer clubkaarten voor commissies.

Besloten is om met ingang van komend seizoen te gaan werken met clubkaarten voor commissies. Dit om het eigen gebruik beter inzichtelijk te maken en het ook voor het barpersoneel duidelijker te maken. De werkwijze zal bij aanvang van het seizoen worden gecommuniceerd aan commissies en barpersoneel.

Indelingen seniorenteams en speeltijden.

De volgende besluiten zijn genomen voor opgave aan de KNVB; of deze ook effectief zullen worden hangt af van de KNVB.

  1. Virtus 1 en 2 spelen gelijktijdig thuis met als aanvangstijden 14.00 uur en 11.30 uur. Voor Virtus 1 is als voorkeursklasse 3B opgegeven, mede vanwege de verwachting dat in 3A straks minimaal 5 Zeeuwse clubs spelen.
  2. Ook Dames 1 en 2 spelen op die zondag gelijktijdig thuis met als aanvangstijden 12.00 uur en 10.00 uur.
  3. Virtus 3, 4 en 5 spelen op de andere zondag thuis.
  4. Als voorkeur geven we op dat we voor competitiewedstrijden niet willen uitwijken naar het kunstgras bij slechte weersomstandigheden.

Openstelling kunstgrasveld voor activiteit Markland.

Op 26 juni 2019 maakt Markland gebruik van ons kunstgrasveld.

 

Hans Dietvorst

Bestuurslid algemene zaken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *