Van de bestuurstafel 12-08-2019

augustus 16, 2019

Ons complex is weer geopend, voorzien van een nieuwe omheining

Sinds 11 augustus is ons complex weer open en door de gemeente (waarvoor dank)is ons gehele complex voorzien van een nieuwe – deugdelijke omheining. Deze moet er voor gaan zorgen dat ongeoorloofd betreden van ons complex niet meer voor gaat komen. Natuurlijk zullen de BOA’s geldboetes uitdelen voor degenen die dat toch proberen…

Algemene ledenvergadering op 23 augustus 2019.

De Algemene Leden Vergadering vindt plaats op 23 augustus 2019.

Van de mogelijkheid om op een eerste inloopavond onze financiële stukken in te zien is – helaas – door NIEMAND gebruik gemaakt.

Aanstaande dinsdag is er nog een tweede kans, van 19.30 uur tot 20.30 uur (bestuurskamer)

Enkele belangrijke zaken die aan de orde komen op de komende ALV.

  • Verkiezing secretaris – er heeft zich nog geen enkele kandidaat aangemeld. Zonder secretaris kan statutair géén bestuur worden gevormd.
  • Herverkiezing voorzitter
  • Vacatures bestuur, waaronder jeugdvoorzitter en bestuurslid (Voetbal) Technische zaken.
  • Benoeming van 2 leden van verdienste.

Komt allen: JIJ BENT DE VERENIGING !!

Bestuur vergaderschema seizoen 2019-2020.

Iedere 14 dagen op maandag van 20.00 uur tot 21.30 wordt vergaderd door het bestuur

Nieuwe tassen en presentatiepakken voor selectie.

De door Mixtra gesponsorde presentatiepakken en tassen zijn nog niet geleverd door Sport7. Naar verluidt wordt er zaterdagnacht met 5 mensen gewerkt om de opdruk klaar te krijgen zodat ze – wellicht – dit weekeinde kunnen worden uitgeleverd.

Invoer clubkaarten voor commissies.

Besloten is om met ingang van dit seizoen te gaan werken met clubkaarten voor commissies. Dit om het eigen gebruik beter inzichtelijk te maken en het ook voor het barpersoneel duidelijker te maken. Naar verwachting zijn we einde augustus zo ver dat we kunnen invoeren. De clubkaarten blijven in beheer van het barpersoneel dat op deze manier juist kan “aanslaan” op ons kassasysteem.

Virtus 2 zoekt nog een grensrechter.

Met de nieuwe trainer Jack van Hulten start ons tweede het nieuwe seizoen. Wij zoeken nog een grensrechter die het leuk vindt om met deze jonge groep op te trekken; aan sfeer en gezelligheid geen gebrek bij deze groep!

Ook op veld 4 kan getraind worden.

Aanvankelijk leek het dat de hockeyclub om hulp gevraagd zou moeten worden, maar inmiddels is duidelijk dat ook op veld 4 getraind kan worden. Het bestuur heeft in onderzoek of het mogelijk is om een verlichte hoek voor keeperstraining te realiseren, wordt vervolgd…..

Keeperstraining start met gloednieuwe spullen.

Op verzoek van onze nieuwe keeperstrainer zijn spullen aangeschaft waardoor onze keepers straks nog beter als sluitpost van de defensie kunnen gaan dienen.

Gesprek met hoofdsponsor Pelikaan Reizen.

Afgelopen donderdag heeft een gesprek plaatsgevonden met John Goverde met als doel om een aantal zaken te verbeteren. Eén van de afspraken is dat Virtus John graag inschakelt als klankbord om mee te denken in de ontwikkeling van de vereniging. John is van oudsher een Virtus-mens en sponsort op dit moment – samen met bouwbedrijf Karel Vrolijk – het internationaal toernooi MIC dat VV Seolto organiseert. Een team van Virtus mag ook deelnemen in een veld van internationale topploegen en wij twijfelen er niet aan dat John hier zijn inbreng over heeft gehad :).

Binnenkort gaat het bestuur met John rond de tafel voor een eerste oriëntatie.

Vertrokken leden: tot ziens ! Nieuwe leden: van harte welkom !

Net als ieder jaar vertrekken er weer leden naar andere verenigingen en melden zich weer nieuwe leden aan bij Virtus. Soms is de drijfveer om te vertrekken bij Virtus of om juist van een andere vereniging naar Virtus te komen teleurstelling. Soms worden spelers benaderd om van vereniging te veranderen en soms is het eigen initiatief.

Wat het ook is geweest: we wensen alle vertrekkers veel plezier in hun nieuwe omgeving en heten alle nieuwkomers van harte welkom bij onze gezellige sportvereniging!

Beamer opstelling in kantine.

Nog vóór de ALV zal in ons clubhuis een plafond beamer zijn geplaatst waardoor het mogelijk is om én wedstrijden op groot scherm te volgen én presentaties voor grotere groepen te organiseren. De beamer is een LED beamer met een lange levensduur en uiteraard een bescheiden energieverbruik.

Alarmdienst Virtus bij inbraak.

Na ruim 15 jaar trouwe dienst heeft Mat Rullens aangegeven om te stoppen met deze 24/7 bereikbaarheidsdienst.

Twee bestuursleden hebben aangegeven vanaf heden deze dienst over te nemen.

Subsidie gemeente Moerdijk.

Deze is dit seizoen vroeg in gediend en – onder voorbehoud van bewijsvoering – goedgekeurd door de gemeente.

Hans Dietvorst

Bestuurslid algemene zaken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *