Van de bestuurstafel 08-04-2018

april 10, 2019

Diverse afstemmingsgesprekken.

Goede en verhelderende gesprekken gevoerd met een aantal jeugdbegeleiders en later met de technische commissie.

Door onderbezetting bij bestuur én bij jeugdbestuur was er miscommunicatie ontstaan die wrevel wekte. Met de technische commissie zijn nu afspraken gemaakt over hun vaste aanspreekpunt in het bestuur (Rien van Venrooij); zaken met een financieel karakter worden altijd besproken met de penningmeester (Mat Rullens).

De jeugdbegeleiders gaven nog wat tips ter verbetering zoals het informeren van de zaterdagdienst over “hoe te handelen bij  bijzondere situaties”, zodat ook zij daar goed mee om kunnen gaan.

Aan de orde kwam ook het slecht zichtbaar zijn op telefoons van ons wekelijkse voetbalprogramma. Navraag bij de webmaster leerde dat dit helaas niet aan de passen is (KNVB-Sportlink koppeling).

Dus óf de voetbalapp gebruiken op de telefoon óf de laptop gebruiken bij het raadplegen van het spelprogramma.

Financieel

Sponsorfacturen oud papier zijn verstuurd; in totaal 23 sponsoren doen mee.

De kascontrole is prima verlopen.

Het ziet er naar uit dat een aantal financiële tegenvallers (kassa, alarminstallatie, TV aansluiting, oud papierbus, binnen installatie clubhuis)  kunnen worden opgevangen binnen de begroting, onder andere door een extra contractafspraak met Heineken.

Kantinezaken.

Het nieuwe alarmsysteem is geïnstalleerd en er wordt nu een definitief sleutelpalen opgesteld, zodat we ook de toegangsverschaffing nog beter onder controle kunnen krijgen.  Op 45+ toernooi komt de zanger Alwin het feestgedruis in ons clubhuis opluisteren.

Jantje Beton.

Met dank aan coördinator Marian Cullens en allen die langs de deur hebben gecollecteerd kunnen we melden dat de Jantje Beton actie  €433,30 heeft opgebracht. Virtus heeft hier de gemeenschap mee geholpen omdat €216,65 aan goede doelen kan worden besteed. Het resterende bedrag van €216,65 mag aan de vereniging worden besteed. Het bestuur heeft besloten deze opbrengst ten goede van de jeugdafdeling te laten komen. Zodra er een bestemming is gevonden  door de jeugdcommissie zal het geld worden toegekend.

Hans Dietvorst

Bestuurslid algemene zaken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *