Oproep Algemene Leden Vergadering ALV

juli 30, 2019

Het bestuur roept haar leden op om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering.

Locatie      : Clubhuis Virtus

Datum       : 23 augustus

Aanvang   : 20.00 uur.

Bijzonderheden: 

  1. Kascontrole vindt plaats op 30 juli 2019.
  2. Binnen bestuur is de voorzitter herkiesbaar en zijn er vacatures voor secretaris, jeugdvoorzitter en bestuurslid technische zaken. Zonder secretaris kan er statutair geen bestuur worden gevormd.
  3. Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen uiterlijk 3 dagen voor de ALV schriftelijk te worden voorgedragen aan het bestuur door middel van een adhesieverklaring die door ten minste 3 leden is ondertekend.
  4. Inloopavonden voor leden ter toelichting van financiën zijn gepland op donderdag 15 augustus en dinsdag 20 augustus van 19.30 uur tot 20.30 uur. De informatie is ter inzage in de bestuurskamer.

Agenda

Nr Onderwerp Door Start 20.00
1 Opening Vz 20:00-20:05
2 Jaarverslag en vaststelling jaarverslag Vz-ALV 20:05-20:15
3 Financieel jaarverslag seizoen 2017/2018 Vz 20:15-20:40
4 Verslag kascontrolecommissie Kascomm. 20:40-20:50
5 Vaststelling Financieel jaarverslag – decharge bestuur ALV 20:50-21:00
6 Vaststelling contributie seizoen 2019-2020 ALV 21:00-21:05
7 Pauze ALV 21:05-21:20
8 Vaststelling begroting seizoen 2019/2020 ALV 21:20-21:50
9 Verkiezing bestuursleden ALV 21:50-22:00
10 Benoeming leden van verdiensten ALV 22:00-22.10
11 Rondvraag ALV 22:05-22:25
12 Sluiting Vz 22:30

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *