Sponsormogelijkheden

1. Inleiding

Vooral in een tijd waarin het economisch wat minder gaat, staat ook de sponsoring bij verenigingen onder druk. Daarom heeft de sponsorcommissie besloten om op dit moment het bestaande sponsorbeleid te heroverwegen en een nieuwe koers te gaan varen. Onder het motto “Met Elkaar Voor Elkaar” wil VIRTUS méér voor de sponsoren gaan betekenen. Wij vinden dat elke sponsor door VIRTUS geholpen moet worden om de naamsbekendheid te vergroten en wij bieden dat ook gratis aan als een sponsor bereid is onze vereniging te sponsoren door een keuze te maken uit één of meerdere sponsormogelijkheden.

Er zijn diverse sponsormogelijkheden die verderop in dit plan beschreven worden. De sponsormogelijkheden hebben vaste prijzen maar hoe meer men sponsort hoe hoger de korting op de uitbreiding van het sponsorpakket wordt. Wij hopen op deze manier het voor een sponsor aantrekkelijk te maken om bij VIRTUS sponsor te worden en te blijven.

Per sponsor houden wij nauwgezet de sponsoractiviteiten bij en welke waarde dat vertegenwoordigt. Hoe hoger de totale waarde des te meer voordelen de sponsor geniet.

Verderop in dit plan zal dit nader uitgewerkt worden.

In dit plan wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:

  • De sponsormogelijkheden
  • De kortingsregeling
  • Vergroting naamsbekendheid sponsor
  • De voordelen afhankelijk van de totale sponsorwaarde
  • De acquisitie-activiteiten

 

2.Sponsormogelijkheden

VIRTUS kent vaste sponsormogelijkheden die onderverdeeld zijn in de volgende categorieën:

2.1 Reclameborden
2.2 Bedrijvenbord
2.3 Kleding
2.4 Tassen
2.5 Club van 50
2.6 Spaaractie
2.7 Jeugdsponsor (t.b.v. de jeugdopleiding)
2.8 Wedstrijdsponsor VIRTUS 1
2.9 TV-schermen in de kantine
2.10 Invulling door sponsorcommissie

 

2.1          Reclameborden
Een sponsor kan kiezen uit 7 mogelijkheden voor het laten plaatsen van een reclamebord met eigen logo en tekst op het sportcomplex van v.v. Virtus aan de Westrand 3 te Zevenbergen. De verschillende mogelijkheden zijn aangeduid met een rankingnummer. De prijzen zijn oplopend van € 150,– tot € 400,– per jaar (incl. aanmaakkosten en ex. BTW). De afspraken worden vastgelegd in een contract met een looptijd van 3 jaar.

Ranking Afmetingen Plaats Bedrag (ex BTW)
ranking 1  2 x 2 m1 tribune € 400,–
1,5 x 0,5 m1 zuil bij ingang sportpark € 400,–
ranking 2 3 x 0,80 m1 tribunezijde, terras, kantine voorzijde € 300,–
ranking 3 3 x 0,80 m1 doelzijdes en kunstgras € 250,–
ranking 4 3 x 0,80 m1 lange zijde naast kantine € 200,–
ranking 5 3 x 0,80 m1 dubbelbord vóór kantine € 400,–
ranking 6 * 3 x 0,80 m1 sponsorcommissie bepaalt € 150,– tot € 200,–
ranking 7  1 x 0,30 m1 in hal kleedkamers € 150,–

 

*               Ranking 6 “sponsorcommissie bepaalt” heeft b.v. betrekking op sponsoren die VIRTUS al een bepaalde korting hebben gegeven op een leverantie of wanneer een oud bord aan vervanging toe is.

2.2          Bedrijvenbord
In de kantine van onze vereniging hangt een Bedrijvenbord waarop bedrijven kunnen adverteren middels een klein bordje. Het bedrijvenbord en de bordjes per bedrijf zijn van hoge kwaliteit, het Bedrijvenbord heeft een hoogwaardige uitstraling en hangt op een duidelijk zichtbare plaats in de kantine.

Afmetingen Plaats Aantal bedrijven Jaarlijks Bedrag

(incl. aanmaakkosten en ex BTW)

 ? In kantine 100 € 75,–

 

2.3          Kleding
Bij VIRTUS bestaat ook de mogelijkheid om kleding te sponsoren voor één of meerdere elftallen.

Op shirts en trainingspakken kan de sponsor zijn logo en/of bedrijfsgegevens laten drukken. De aanschafkosten zijn eenmalig. In de volgende tabel zijn de mogelijkheden en prijzen uitgewerkt.

De sponsor kan geheel zelf bepalen wat hij/zij aan een elftal wil schenken.

Omschrijving Prijs (per stuk) Maten
Hummel Virtus Shirt klein € 22,99 116/128, 140/152, 164/S
Hummel Virtus Shirt groot € 24,99 M/L, XL, XXL
Hummel Virtus Short € 12,99 Alle maten
Hummel Ringkous € 8,99 Alle maten
Hummel Fullham keepersset (short+shirt) klein € 39,99 116, 128, 140, 152, 164
Hummel Fullham keepersset ( short+shirt) groot € 44,99 S, M, L, XL en XXL
Hummel keeperskousen € 17,50 Alle maten
Hummel keepers lange broek klein  € 29,99 116, 128, 140, 152, 164
Hummel keepers lange broek groot € 34,99 S, M, L, XL en XXL
Hummel trainingspak klein € 42,50 116, 128, 140, 152, 164
Hummel trainingspak groot € 47,50 S, M, L, XL en XXL
Hummel coach-jas € 74,99 S, M, L, XL en XXL

 

Drukkosten kleding
Op de kleding moet het logo en/of bedrijfsnaam gedrukt worden. Het logo moet eerst vervaardigd en daarna erop gedrukt worden. Hiervoor worden de onderstaande prijzen gerekend.

Omschrijving Prijs Specificatie
Aanmaak logo sponsor € 37,50 eenmalig
Opdruk logo op shirt of trainingspak € 5,50 Per stuk
Opdruk Virtus-logo op shirt of trainingspak € 3,50 Per stuk
Opdruk rugnummers op shirt € 5,50 Per stuk
Opdruk kleine nummers op trainingspak € 4,50 Per stuk

 

2.4          Tassen
(oplopend van klein naar groot)

Omschrijving Prijs (per stuk)
Hummel sporttas (type Milton) € 24,99
Hummel sporttas (type Leyton) € 27,50
Hummel sporttas (type Pro Backpack elite)  € 32,50
Hummel sporttas (type Pro Bag Elite) € 34,99

 

Drukkosten tassen
Op de tassen moet het logo en/of bedrijfsnaam gedrukt worden. Het logo moet eerst vervaardigd en daarna erop gedrukt worden. Hiervoor worden de onderstaande prijzen gerekend.

Omschrijving Prijs specificatie
Aanmaak logo sponsor € 37,50 eenmalig
Opdruk logo op tas € 6,00 Per tas
Opdruk kleine nummers op tas € 4,50 Per tas

 

2.5          Club van 50
De Club van 50 is een initiatief van een aantal vaste leden en supporters van Virtus met als doel nog meer betrokkenheid bij onze vereniging te creëren en inkomsten te genereren voor onze vereniging.

Het doel van de Club van 50 is om financiële middelen bij elkaar te brengen om extra faciliteiten voor de voetbalvereniging te kunnen realiseren. Denk hierbij aan korte, eenmalige projecten, bv. het opknappen van de kantine, verfraaiing van het park etc. Mocht u Virtus een warm hart toe dragen, dan kunt u lid worden van de Club van 50 voor slechts € 50,00 per jaar. Het jaar loopt gelijk aan het competitiejaar van juli t/m juni. Het is voor de vereniging het makkelijkst als u de vereniging machtigt het bedrag te incasseren. Wilt u graag een factuur dan is dit uiteraard ook mogelijk.

Wat betekent het om lid te zijn van de Club van 50?

  • U steunt VIrtus;
  • U krijgt een vermelding op het Club van 50 bord op de televisie schermen in de kantine.
  • U wordt vermeld op de website van Virtus.
  • U wordt uitgenodigd voor het jaarlijkse etentje in de kantine.

Voor het aanmelden of meer informatie kunt u zich wenden tot: Felix Goverde,Jan Beljaars,Henk Sweere of Geert Jaspers.

2.6          Spaaractie
Door bedrijven wordt steeds vaker overgegaan op sponsoring middels een actie waarbij een percentage van het bestede bedrag naar de vereniging wordt overgemaakt op vertoon van een advertentietekst, code  of pasje.

De uiteindelijke opbrengst van een dergelijke spaaractie staat bij de start van de actie niet vast. Hoe meer mensen bij aankoop aangeven dat het percentage naar de vereniging overgemaakt moet worden des te meer sponsorgeld de vereniging hierdoor ontvangt.

Om te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk mensen aan de spaaractie gaan deelnemen, zal VIRTUS de nodige reclame hiervoor moeten maken. Dit kan b.v. door de spaaractie aan te prijzen op de website, de tv-schermen in de kantine, d.m.v. folders in de kantine en het omroepen tijdens thuiswedstrijden van VIRTUS 1.

Meestal verlangt de spaaractiesponsor geen tegenprestatie die de vereniging geld kost. Mocht dit wel het geval zijn dan dient de sponsor de kosten eerst zelf te betalen en later worden die in mindering gebracht op de opbrengsten uit de spaaractie. (Voorbeeld: VIRTUS kan deelnemen aan een spaaractie waarbij 5% van elke aankoop aan VIRTUS overgemaakt wordt. De sponsor verlangt van VIRTUS dat er een reclamebord langs het hoofdveld wordt geplaatst. Het maken van het reclamebord kost de vereniging € 150,–. In het eerste seizoen is de totale opbrengst van de spaaractie € 500,–. VIRTUS ontvangt dan € 500,– min € 150,– = € 350,–).

Evenals bij andere vormen van sponsoring is de vermelding op de website gratis.

2.7          Jeugdsponsoring
Hecht u als sponsor – net als wij – heel veel waarde aan een goede jeugdopleiding dan kunt u ook met een bedrag rechtstreeks de jeugdopleiding sponsoren. Het geld wordt gebruikt voor de begeleiding en opleiding van jeugdtrainers en eventueel de financiering van een gediplomeerd hoofd jeugdopleiding

Bedrag jeugdsponsoring vanaf € 500,– (ex. BTW en incl. Vermelding sponsor op website VIRTUS)

2.8          Wedstrijdsponsor thuiswedstrijd VIRTUS 1
Elke thuiswedstrijd van VIRTUS 1 kan een sponsor fungeren als wedstrijdsponsor. De sponsor sponsort de wedstrijdbal en VIRTUS besteedt daar vóór en tijdens de wedstrijd volop aandacht aan.

De sponsor wordt als wedstrijdsponsor vermeldt op de website van VIRTUS en op de wedstrijddag op de tv-schermen in de kantine. Daarnaast worden tafelkaartjes gemaakt waarop naast de wedstrijd- en competitie-informatie ook de naam van de sponsor zal prijken. Natuurlijk wordt de wedstrijdsponsor ook omgeroepen vóór de wedstrijd en tijdens de rust van de wedstrijd. In de kantine zal de naam van de sponsor vermeld worden op een bal die hangt boven de bar en daar het gehele jaar blijft hangen.

Kosten: € 100,– (ex. BTW) per wedstrijd.

2.9          TV-schermen in de kantine
In de kantine van v.v. VIRTUS hangen 2 grote TV-schermen op een duidelijk zichtbare plaats. Op deze TV-schermen kan door sponsoren van VIRTUS geadverteerd worden. Sponsoren met een totale sponsorwaarde van € 750,– of meer staan permanent op deze TV-schermen. Daarnaast is er nog voldoende ruimte over om te adverteren door andere sponsoren. Wij denken hierbij o.a. aan het onder de aandacht brengen van tijdelijke acties door sponsoren van VIRTUS. De basisprijs hiervoor is

€ 100,– per weekend of € 200,– per maand.

2.10       Invulling door sponsorcommissie
Als een sponsor een bepaald bedrag wil sponsoren dan kan de sponsorcommissie een invullingsadvies maken voor de sponsor. Gezamenlijk zal dit advies besproken worden waarna de sponsorafspraken vastgelegd zullen worden.

 

 

3. Kortingregeling

Wanneer een sponsor kiest voor meerdere sponsormogelijkheden dan krijgt hij/zij een bepaalde korting op de prijs van de aanvullende sponsormogelijkheid. De kortingsregeling is niet van toepassing op de categorie kleding.

De sponsor heeft recht op de volgende kortingspercentages:

aantal sponsor mogelijkheden percentage
2 10
3 15
4 20
5 25

(Afronden op hele €)

Voorbeeld
Een sponsor sluit een contact af voor een Reclamebord (ranking 3). Later breidt hij de sponsoring uit met nog een reclamebord Ranking 2 en een wedstrijdsponsoring van VIRTUS 1.

Het kostenplaatje ziet er dan als volgt uit:

Categorie Specificatie Kosten (ex. BTW)
Reclameborden Ranking 3 € 250,–
Reclameborden Ranking 2 €  300,–
Wedstrijdsponsor VIRTUS 1 1 wedstrijd € 100,–
TOTAAL € 650,–
Korting 10% van € 300,– + 15% van € 100,– € 45,–
Te betalen €   605,–

 

 

4. GRATIS vergroting naamsbekendheid sponsoren

4.1          GRATIS Vermelding op website
Om  invulling te geven aan ons motto “Met elkaar – Voor Elkaar” helpt VIRTUS de sponsoren GRATIS bij het vergroten van hun naamsbekendheid. Dit doen wij door alle sponsoren te vermelden op onze website en de bezoekers van onze website te stimuleren om bij ONZE sponsoren te kopen.

Op de website komen de logo’s van onze sponsoren in beeld en de bezoeker van onze website kan op het logo van de sponsor klikken waarna wordt doorgelinkt naar de website van de sponsor. Daarnaast is op onze website een speciale  categorie “KOOP BIJ ONZE SPONSOREN” gecreëerd. Hier kan men op trefwoord zoeken naar woorden die de sponsor zelf heeft aangegeven. Vult de bezoeker het woord in dat ook door de sponsor is aangegeven dan komt men eerst in een scherm terecht waarop mogelijk meerdere bedrijven vermeld staan. De bezoeker van de website kan van hieruit ook doorklikken naar de website van de sponsor. In dit scherm kan een sponsor b.v. ook een tijdelijke actie vermelden waardoor de bezoeker wellicht nog meer getriggerd wordt om de website van de sponsor te bezoeken. De plaats van bedrijven op deze pagina wordt gebaseerd op de totale sponsorwaarde van de bedrijven.

Op onze website worden op vier plaatsen logo’s van sponsoren doorlopend getoond. De totale sponsorwaarde van een sponsor is bepalend voor de plaats en frequentie op de website. We onderscheiden hierbij:

– sponsoren met een totale sponsorwaarde tot  en met € 250,– per jaar

– sponsoren met een totale sponsorwaarde  van € 251,– tot en met € 749,– per jaar

– sponsoren met een totale sponsorwaarde van € 750,– tot en met € 1249- per jaar

– sponsoren met een totale sponsorwaarde boven de € 1250,– per jaar.

De hoofdsponsor wordt permanent op de website vermeld en in alle categorieën die hierboven genoemd zijn.

4.2          Gratis vermelding op tv-schermen

Sponsoren met een totale sponsorwaarde vanaf € 750,– worden gratis permanent vermeld op 2 grote TV-schermen in de kantine. Deze TV-schermen staan op zaterdag en zondag de gehele dag aan.

Het beeld is van zeer goede kwaliteit en uit ervaring kunnen wij stellen dat bezoekers van de kantine vaak op deze schermen kijken. Derhalve een uitermate goed middel om de naamsbekendheid te vergroten.