Privacyreglement

VV Virtus-privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens VV Virtus  van u verzamelt via onze interactie met u, en hoe we die gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Van onze leden.

Wij verzamelen zogenaamde NAW gegevens (Naam – adres – woonplaats), bereikbaarheidsgegevens (telefoon /e-mail), rekeningnummers, indeling bij teams, rollen in commissies, rollen in besturen.

Van onze vrijwilligers

Wij verzamelen NAW gegevens en van onze vrijwilligers die een vrijwilligersbijdrage ontvangen ook rekeningnummers, bereikbaarheidsgegevens en vrijwilligers-overeenkomsten.

Van onze werknemers

Wij verzamelen NAW gegevens rekeningnummers, bereikbaarheidsgegevens, BSN nummers en contracten.

Van onze sponsoren

Wij verzamelen bedrijfsnaam,  NAW gegevens rekeningnummers, bereikbaarheids-gegevens en de sponsorbijdrage (het sponsorcontract).

Hoe wij Persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken bovenstaande gegevens om de “bedrijfsvoering” van de vereniging zo effectief en efficiënt mogelijk te maken; ze worden vastgelegd om:

  1. contributie bij leden te kunnen berekenen en te innen
  2. begeleiders van teams te informeren
  3. sponsoren te kunnen factureren
  4. belastingopgave loonbelasting te kunnen doen voor werknemers
  5. vrijwilligers te registreren vanwege de vrijwilligersverzekering.

Redenen waarom we persoonsgegevens delen

Wij delen de gegevens van onze leden met hun toestemming en dan met name om het begeleiders en trainers mogelijk te maken met ze te communiceren en te begeleiden in hun ontwikkeling.

We delen onze sponsorgegevens (bedrijf) met name op onze website om uiting te geven aan hun naamsbekendheid.

Andere gegevens worden door ons – anders dan door de wetgever afgedwongen – niet gedeeld.

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens

U hebt als lid, vrijwilliger of sponsor het recht om door ons geregistreerde persoonsgegevens in te zien. We doen dit op uw verzoek, uiterlijk 3 werkdagen na u verzoek, te richten aan het bestuurslid Algemene zaken, contactgegevens te vinden op onze website

Cookies en soortgelijke technologieën

Onze verenigingswebsite maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze services kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld.

Met cookies kunnen wij onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; op interesses gebaseerde advertenties aanbieden; fraude tegengaan; en analyseren hoe onze websites en onlineservices presteren.

U beschikt over een breed scala aan tools om cookies, webbakens en soortgelijke technologieën te beheren, met inbegrip van browserbesturing om cookies van analyseservices door derden te blokkeren en te verwijderen om het verzamelen van gegevens door middel van webbakens en soortgelijke technologieën niet langer toe te staan. Uw browser en andere keuzes kunnen van invloed zijn op uw ervaringen met onze website.