Van de bestuurstafel 7-3-2019

maart 8, 2019

Ziekte penningmeester Mat Rullens.

Mat ondergaat momenteel medische behandelingen en zal tot einde seizoen niet steeds beschikbaar zijn voor Virtus. Binnen het bestuur hebben we afspraken gemaakt over ondersteuning op die momenten dat dat nodig is. We wensen Mat een spoedig herstel.

Vrijwilligersavond op 22 maart.

De uitnodigingen hiervoor worden nog deze week verstuurd. De avond zal een informeel karakter hebben met uiteraard muzikale omlijsting door een DJ ; dit jaar overigens geen Bingo, wel gezelligheid.Om iedereen te kunnen bereiken zal deze avond ook worden aangekondigd op de website, onze schermen in het clubhuis en in de Moerdijkse Bode.

Mochten we – onverhoopt – iemand vergeten zijn; meld het alstublieft even bij onze secretaris?

Bijeenkomst Gemeente Moerdijk over vrijwilligerszaken.

Korte samenvatting van deze interessante bijeenkomst.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd bij vrijwilligers net van de Gemeente Moerdijk (www.vrijwilligersnet.nl) met de volgende verzekeringen:

  1. Ongevallen verzekering, inclusief ongevallen-inzittenden.
  2. aansprakelijkheidsverzekering voor organisatie en vrijwilligers.
  3. schadeverzekering verkeersdeelnemers.
  4. bestuurders aansprakelijkheidsverzekering.
  5. rechtsbijstandsverzekering

Verdere of specifieke informatie kan worden opgevraagd bij bestuurslid Algemene Zaken.

Bijeenkomst bij Bras Fijnaart (onderhoud velden van ons complex).

Veld 2 wordt voor komend seizoen volledig gerenoveerd. De gemeente wil graag na 15 juni aan de slag met onderhoud overige velden. Komende week vind er een bijeenkomst plaats waar de inzichten van het gewenst programma van Virtus, speelschema KNVB 2019/2020 en de onderhoudsplannen van gemeente naast elkaar worden gelegd. De definitieve planning wordt komende bestuursvergadering vastgesteld.

Onderhoud accommodatie.

Er wordt een nieuwe AED aangeschaft, (onvoorziene) kosten ruim € 1100,-.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid onderzoekt het bestuur de mogelijkheid om deze AED breder beschikbaar te maken voor de maatschappij. Bijkomend voordeel daarvan zou zijn dat er jaarlijks hiervoor € 100,- subsidie wordt verstrekt. Ook de batterijen van de noodverlichting worden vervangen, (onvoorziene) kostenpost ruim € 400,-.

Sponsorzaken oud papier.

De brieven zijn deze week naar 30 bedrijven gestuurd die nog geen sponsor zijn en waar we tot op heden gratis oud papier ophalen .

Kantinezaken-onze televisie.

Besloten is om af te stappen van KPN-Digitenne en over te gaan naar KPN interactieve televisie. Bestelling is gedaan en binnenkort komt een monteur van KPN de zaak in orde maken. We vertrouwen er op dat daarmee het “hoofdpijn dossier” gesloten kan worden. 

Financieel.

  1. Komende week donderdag is het kascontrole.
  2. Enkele verzoeken om te mogen investeren zijn door het bestuur afgewezen, respectievelijk naar het volgend seizoen doorgeschoven. Belangrijkste reden is dat er behoorlijk hard gestuurd wordt op de begroting en we beseffen dat er dus niet altijd leuke boodschappen verkondigd worden.
  3. De WOZ belasting is weer op de mat gevallen leidend tot – voorziene – kosten van bijna € 6000,-. Net als bij iedereen is de WOZ gestegen ten opzichte van vorig jaar en het bestuur heeft besloten om de grondslagen van berekening aan te vechten. Wordt vervolgd….

 Taakverdeling bestuur.

Deze is – onder voorbehoud van akkoord penningmeester – vastgesteld door het bestuur. Na volledig akkoord wordt deze taakverdeling gepubliceerd op onze website, zodat de aanspreekpunten voor de rest van de vereniging duidelijk worden.

Ondanks alle goede inspanningen van ons jeugdkader missen we nog echt een jeugdvoorzitter die – namens het bestuur- de jeugdafdeling kan leiden en ook missen we een bestuurslid Technische zaken.Totdat we die hebben gevonden zijn de taken binnen de zittende bestuursleden verdeeld.

 Implementatie AVG

Mede naar aanleiding van een opmerking van Michel van Buuren (dank!) is in Sportlink de autorisatie van de wedstrijdsecretarissen aangepast en teruggebracht naar noodzaak.

Jeugdzaken.

Werving van de jeugd en oppoetsen van ons – bestaande  – selectiebeleid waren onderwerpen die aan de orde kwamen. Binnen de jeugdgeleding zijn er – overigens al van oudsher – verschillende inzichten over prestatie-en recreatiesport en ook de KNVB heeft recent de resultaten van een onderzoek gepubliceerd naar de landelijk kleiner worden de jeugdafdeling binnen het voetbal. Het bestuur ondersteunt de wens om hier actief mee aan de slag te gaan.

Sponsoravond

Komende donderdag 14 maart is het sponsoravond bij onze vereniging. De uitnodigingen zijn verstuurd en het belooft een interessante avond te worden met als gastsprekers Wilco van Schaik (directeur NEC) en Hans Dietvorst (bestuurslid Virtus en directeur Sigma4U) met als onderwerpen “Leiderschap en communicatie” en “Ondernemen en technologie”.

Hans Dietvorst

Bestuurslid algemene zaken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *