Protocol gemeente Moerdijk: Verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

mei 2, 2020

Beste voetballers, trainers, begeleiders, ouders en verzorgers

Zoals jullie allemaal inmiddels wel hebben gehoord in de media, mag de jeugd weer buiten gaan trainen. Yes, eindelijk  riepen we gelijk! Maar helaas kan en mag dat in Gemeente Moerdijk alleen onder strikte voorwaarden en daarom onder de benodigde informatie met bijhorende regels en afspraken. Lees dit heel aandachtig en deel dit ook met uw dochter(s) of zoon(s) als die willen gaan trainen.

Protocol gemeente Moerdijk: Verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar De regels waaraan we ons dienen te houden!

Aanleiding

Vanaf 4 mei a.s. kunnen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen op het complex van vv VIRTUS. Het kabinet heeft op 21 april de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te stimuleren dus dit geldt ook voor vv VIRTUS als aanbieder van voetbal als sport. Omdat het de bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging en leden van andere verenigingen moeten er regels gaan gelden en daarom heeft de Gemeente aan vv VIRTUS met dit protocol de richting aangegeven hoe wij hierbij dienen te handelen.

Dit protocol is op maat gemaakt rekening houdend met de door de overheid aangegeven de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Het Bestuur van vv VIRTUS heeft besloten dit protocol uit te werken en in te voeren. Er volgen nog aparte gedetailleerde richtlijnen voor ouders/verzorgers, kinderen en trainers/begeleiders!

Let op: dit protocol is speciaal afgestemd op de Moerdijkse praktijk. Er staan daarom wijzigingen of aanvullingen in ten opzichte van de protocollen die we via de KNVB hebben ontvangen. De basis is hetzelfde, maar in enkele gevallen heeft de Gemeente een aanpassing of aanvulling vereist. Dit protocol is daarom leidend, niet een eventueel protocol van de KNVB.

Voor vv VIRTUS geldt dat we de opzet en aanpak van de trainingen + de te gebruiken materialen moeten aanpassen, alles moet immers ‘çoronaproef’ worden uitgevoerd,  de trainers apart moeten instrueren per leeftijdscategorie en de nodige extra aanwijzingen geven omdat zowel de kantine als de kleedkamers op slot moeten blijven. Ook moet er tijdens de trainingen altijd een corona-coördinator aanwezig zijn op het sportcomplex die kijken of alle regels en afspraken goed worden nageleefd. Er worden ook looproutes

aangelegd. Om aan al deze voorwaarden te kunnen voldoen, ziet het bestuur voorlopig alleen een mogelijkheid om doordeweeks te trainen en (nog)niet in het weekend.

De regels

Iedereen die op het sportcomplex mag komen (trainers, begeleiders en spelers) maar ook ouders die de kinderen komen brengen moeten zich aan de vastgelegde regels  houden.

Deze zijn:

 •  We werken met een aangepast trainingsschema. Tussen elke training zit minimaal 15 minuten. Deze tijd is nodig om gecoördineerd te wisselen.
  •  Elke speler komt in sportkleding naar het veld en neemt zijn of haar eigen bidon met water mee. Omdat de kleedruimte op slot blijft is er geen ruimte om je om te kleden of te douchen. Ook kun je niet op de club naar de WC of je handen wassen. Doe dat dus altijd voordat je thuis vertrekt.
 •  Ouders mogen het terrein niet betreden. We gaan ervan uit dat bij aankomst op de parkeerplaats de ouders ook buiten de poort verantwoord met de 1,5m richtlijnen omgaan.
 •  Kinderen hebben een briefje bij zich met het telefoonnummer van de ouders/verzorgers, zodat we deze kunnen bereiken in geval van nood.
 •  Kinderen komen bij voorkeur op eigen gelegenheid naar de club. Als u ze brengt, laat uw kind dan voor de poort wachten tot ze naar binnen mogen. De corona-coördinatoren zullen de wisseling van de teams begeleiden.
 •  Kinderen komen kort voor de training naar de club (max. 10 min. van te voren) en gaan direct na de training naar huis of u haalt ze op.
 •  Spelers >12 mogen in principe alleen eigen meegebrachte materiaal aanraken, contact met het gezicht moet worden vermeden (zweet).
 •  Omdat trainen met hesjes niet is toegestaan vragen we iedereen een donker en een licht shirt mee te nemen.
 •  De ballen mogen in principe niet worden aangeraakt! De spelers raken de bal alleen met de voet aan.De trainingsvormen moeten hierop worden aangepast.
 •  Andere trainingsmaterialen, zoals bijvoorbeeld pionnen en hoepels, worden alleen door trainer aangeraakt.
 •  De materialen worden aan het eind van de trainingsdag gedesinfecteerd door corona-coördinator.
 •  Keepers maken alleen gebruik van hun eigen keepersspullen als de keeper hierover beschikt. Anders traint het team zonder keeper.
 •  Kinderen vanaf 13 jaar moeten de onderling 1,5 meter afstand regel in acht nemen zo ook de trainers van deze teams.
 •  Kinderen vanaf 13 jaar zouden beste handschoenen aan kunnen doen en een eigen bal meenemen, dit zou ook mogen voor de kinderen onder de 13.
 •  Enkel de trainer/begeleider mag de op het veld aanwezige materialen (ballen,

pionnen, doeltjes etc.) verplaatsen tijdens de training. Na de training worden deze

materialen namelijk weer gedesinfecteerd.

Wennen, daarom eerst goed lezen

Het kost misschien even wat tijd om te wennen aan de nieuwe regels. De trainers zullen de spelers daarbij moeten helpen. Neem alle regels met uw kind(eren) door, zodat ze op de hoogte zijn voordat ze het veld opgaan. Dat scheelt tijd voor uitleg van de trainer die beter besteed wordt aan lekker voetballen.

Contactpersonen

Vanuit het bestuur is Erik de Waard als voorzitter aanspreekpunt voor alles wat met corona te maken heeft. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0618763763 voor uw vragen. Vanuit de Jeugdcommissie is Pim Nelemans als jeugdvoorzitter aanspreekpunt. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0652718331.

Wie traint wanneer?

Wanneer je kunt trainen wordt per team en in overleg met de trainers/begeleiders vastgelegd in een schema. Elk team traint voorlopig minimaal 1 x per week. Natuurlijk hebben we rekening gehouden met leeftijden maar ook met eventuele niet-leden en vriendjes of vriendinnetjes die ook willen meetrainen. We begrijpen dat het niet gemakkelijk zal zijn alles vlot te laten verlopen, maar omdat dit voor iedereen een nieuwe situatie is kunnen we hier vooral van leren. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Op het parkeerterrein voor de club is ruimte genoeg en we zullen de grote poort open zetten en looproutes markeren, zodat kinderen veilig kunnen wachten tot ze naar binnen mogen of opgehaald worden. Als u uw kind komt brengen of halen, volgt u alstublieft de richtlijnen van het RIVM.

Tot SLOT:  voor alle regels geldt: gebruik je gezond verstand.

Blijf thuis als je zelf een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts (boven de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen in het huishouden gedurende een periode van meer dan 24 uur geen klachten heeft, dan mogen de kinderen die daar voor in aanmerking komen weer naar buiten en dus ook sporten;

Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat iedereen uit het huishouden tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet iedereen dan dus ook thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

De trainers en begeleiders ontvangen de instructie om hierop te controleren. Ook zijn zij bevoegd in te grijpen als voor, tijdens of na de trainingen een van de regels wordt overtreden.

Wij kijken ernaar uit om jullie weer te zien!

Tot volgende week!

Het Bestuur

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *