BESTUURSUPDATE 14/10

oktober 14, 2020

Gisteravond hebben we de nieuwe inzichten en bijbehorende maatregelen inzake het CORONA virus mogen vernemen.
Diezelfde avond hebben we in het Bestuur overleg gehad hoe hier mee om te gaan. We zijn er nog steeds van overtuigd met het sluiten van het sportpark afgelopen weekend een juiste beslissing genomen te hebben ook al omdat:
– wat we al vermoeden en nu duidelijk is dat het brononderzoek via GGD kennelijk al tijdje niet plaatsheeft;
– dat diezelfde GGD inmiddels heeft aangegeven gezien het landelijke grote aantal besmettingen zij niet in staat is de relevante informatie inzake te nemen stappen bij positieve gevallen telefonisch te briefen aan direct betrokkenen, waardoor ook deze niet weten hoe hier mee om te gaan;
– inmiddels ook 1 van de scholen in Zevenbergen ‘op slot ‘ zit vanwege corona;
– het aantal positieve coronagevallen in gemeente Moerdijk de landelijke stijgende lijn volgt;
– we nu nog meer meldingen krijgen van personen, ook bij de senioren, die zich (hebben) laten testen;
– we de indruk (en dus voorbeelden) hebben inmiddels dat niet ieder positief coronageval ook daadwerkelijk gemeld wordt, maar als Bestuur wel een meldpunt willen zijn waar eventuele positieve besmettingen met behoud van volledige anonimiteit gemeld kunnen worden;
– het Bestuur ook van de leden vraagt uit zichzelf te melden indien deze überhaupt aanleiding hebben om een test te gaan doen, dit in verband met de vertraging tussen aanvraag en uitslag die meerdere dagen in beslag kan nemen.


Met alle onduidelijkheid die er op dit moment nog is en om alle risico op bijdrage aan verspreiding van Corona te blijven vermijden heeft het Bestuur besloten voorlopig tot 25 oktober a.s. de maatregel van gesloten zijn van het sportpark te handhaven. Dat betekent dat tot 25 oktober ook
geen gebruik gemaakt kan worden van de accommodatie en de velden, tenzij anders geaccordeerd door het Bestuur. We denken met deze maatregel niet enkel de voetballers te beschermen maar ook onze vrijwilligers, trainers, begeleiders en daarmee uiteindelijk ook de supporters.


We willen er onze leden nogmaals op wijzen dat het noodzakelijk is hier ook eigen verantwoordelijkheid te dragen. Afhankelijk van wat er de komende dagen nog aan invulling van de nieuwe maatregelen wordt
voorgesteld, gaan we wel nog bekijken of we ons sportpark in de aankomende herfstperiode overdag beperkt en onder toezicht open kunnen stellen, zodat er toch in de buitenlucht gesport/gespeeld kan
worden.

Het Bestuur


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *