Bedrijvenbord

In het seizoen 2007/2008 is met toestemming van het bestuur de “Club van 75” opgericht. De “Club van 75” is bedoeld voor bedrijven die onze vereniging een zeer warm hart toedragen en die dit willen vertalen in een jaarlijkse financiële bijdrage van € 75,- per bedrijf per jaar. De namen van de bedrijven van deze “Club van 75”, blijven een jaar lang weergegeven op een speciaal bedrijvenbord, welke in de kantine is opgehangen. De sponsorcommissie verzorgt de organisatie van deze “Club van 75” en men bepaalt jaarlijks, in overleg met het bestuur, waaraan het binnengekomen geld besteed wordt. We zitten nu al op meer dan 60 bedrijven, maar nog meer bedrijven zijn uiteraard van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden bij de sponsorcommissie.

Bedrijvenbord V.V. Virtus