Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Welkom bij Voetbal Vereniging Virtus. Hieronder kunt u zichzelf inschrijven als lid bij virtus.

Invulinstructie
– Type de gevraagde gegevens in
– ondertekening het document digitaal (korte uitleg)
– Klik op “Verzenden”
– Load indien gevraagd documenten up

Persoons- en identiteitsgegevens:
Achternaam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Geslacht: manvrouw

Nationaliteit:


Bent u 16 jaar of ouder:
Upload een kleurenkopie van een legitimatiebewijs (Paspoort / rijbewijs / ID kaart)
PaspoortRijbewijsID Kaart

Vul hier het legitimatienummer van uw legitimatiebewijsCorrespondentiegegevens:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel 1:
Mobiel 2:
Email 1:
Email 2:


Lidmaatschapgegevens:
Gewenst Lidmaatschap
voetballendrustend

Bent u al eens eerder lid van een voetbalvereniging geweest?
janee

zoja, welke vereniging

In welk jaar heeft u voor het laatst gevoetbald?

Begeleidingsinformatie:
Zijn er bijzonderheden die van belang zijn voor begeleiding van u tijdens voetbal?
janee

zo ja, welke?Contributie:
Contributie kan alleen via automatische incasso betaald worden. In het maandelijkse contributiebedrag voor jeugdspelers is een bedrag van € 1,-- opgenomen voor de beschikbaarstelling van een shirt en broekje van onze jeugdkledingsponsor (logo pelikaan reizen)

De contributie kan afgeschreven worden van:
IBAN Rekeningnummer

Ten name vanMachtiging:
Door ondertekening van dit formulier machtigt u VIRTUS om:
- Iedere maand het contributiebedrag van uw opgegeven bankrekening af te schrijven (zie voor bedragen onze website)
- De door de KNVB opgelegde individuele spelboetes (kaarten)van uw opgegeven bankrekening af te schrijven. (v.v. VIRTUS zorgt er dan voor dat de boete aan de KNVB betaald wordt)
- Mijn gegevens te gebruiken conform het privacyreglement van VV Virtus (zie website -> cluborganisatie->privacy-reglement).

Plaats:
Datum:

Handtekening: