Contactgegevens Bestuur

Bestuur Voorzitter Rien Van Venrooij 06-34828459/ 0168-328746 mvanvenrooij01@hetnet.nl
Bestuur Adminstratie Marian Cullens densen@live.nl
Bestuur adviseur Hans Dietvorst 06-21807729/ 0168-327435 hansdietvorst@ziggo.nl
Bestuur adviseur Sponsorcommissie Ruud Quispel 06-10938247/ 0168-852375 rquispel@cs.com
Bestuur Penningmeester/Kantine/Oud Papier Mat Rullens 06-53438815 rullens@msn.com
Bestuurslid/ Maandagmorgen ploeg Jan-Luc Matthee 06-48588444 j.l.f.m.matthee@online.nl
Voorzitter Jeugdbestuur Dianne Snijders d.snijders@kpnplanet.nl
Algemene zaken Steven Mak 06-43822073 jeugdbestuur@vv-virtus.nl